Carbonatació

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Carbonatació

Reacció que es produeix durant l’assecatge de la pintura al fresc, fruit de l’intercanvi entre l’hidròxid de calç, que s’evapora, i l’anhídric carbònic de l’aire, que forma carbonat càlcic. Els pigments, envoltats per la cristal·lització del carbonat superficial, es fixen en un estrat calcari.