Capitell

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Capitell

Part superior d’una columna que corona el fust i sobre el qual descansa la imposta i l’arc o volta, i és un dels principals suports de l’escultura en època medieval.