Cantell

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Cantell

Superfície que envolta les dues cares d’una moneda i que determina el gruix de la peça. A partir de l’època moderna el perfeccionament de la maquinària va permetre gravar-hi cordons, estries o, fins i tot, inscripcions.