Canonge

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Canonge

Membre del capítol d’una  catedral o d’una col·legiata.