Camp

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Camp

En numismàtica, superfície de la moneda que no està ocupada ni pel tipus ni per la llegenda.