Butlletí IX

Butlletí IX

Print
2008 - Autors Diversos
Descripció: 

El Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya és una publicació de caràcter científic, de periodicitat anual, sobre història de l'art i museologia.

El MNAC es constitueix com a centre de custòdia permanent de l'immens patrimoni artístic que el configura, alhora que com a focus d'investigació a l'entorn de les seves col·leccions. El Butlletí és la publicació rigorosa i científica que recull aquest gran cabal de coneixement que el Museu proporciona.
Així com el darrer número del Butlletí va dedicar-se monogràficament a l'obertura definitiva del Museu el desembre de 2004 després d'un llarg període d'obres, la nova etapa,
que es reprèn amb el present número, té com a propòsit posar de manifest l'excepcional ventall de disciplines que el MNAC, a partir de l'estudi, de la conservació i de la
divulgació de les seves col·leccions, fa possible. En aquest moment el Museu té la capacitat de desplegar un conjunt de funcions que, per raons òbvies, les circumstàncies anteriors no propiciaven. Així, a partir d'aquest volum el nucli del Butlletí se centra en la publicació de treballs o estudis relatius a les col·leccions del MNAC o del seu entorn, realitzats per professionals del Museu o bé externs; esdevé l'instrument científic que portarà a terme la divulgació adient de la investigació que es desenvolupa en els àmbits de les col·leccions, la restauració i conservació preventiva.
L'esquema d'aquesta revista està dividit en dos apartats: el primer aplegarà estudis d'una certa rellevància que aportaran noves lectures a determinats aspectes de la història o de les col·leccions del MNAC; el segon apartat, Varia, recollirà articles breus sobre investigacions puntuals de les col·leccions o sobre les noves adquisicions.
La dimensió del MNAC, la riquesa de les seves col·leccions i la complexitat de les diverses àrees que el configuren permeten una acció i una mirada transversal sobre la feina duta a terme pels conservadors i restauradors del Museu en sintonia, en moltes ocasions, amb la Universitat o amb altres institucions museístiques. L'estímul de realitzar una tasca seriosa i rigorosa ens mou a tots els que treballem aquí a reforçar la capacitat que té aquest museu de ser un referent de coneixement i de reflexió no només sobre l'art català sinó també sobre els nous plantejaments que la museografia del segle XXI proposa.
M. Teresa Ocaña i Gomà
Directora del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Comprar el butlletí online

 

 

Edició: 

MNAC

Autor principal: 
Autors Diversos
Autors: 

M. Castiñeiras, N. Salvadó, S. Butí, F. Ruiz, H. Emerich, T. Pradell, J. Pradell, R. Cornudella, C. Mendoza, F. Quílez, J. Camps, M.R. Manote, M.M. Cuyàs, M. Fondevila, M.T. Ocaña, M. Doñate.

Any de publicació: 

2008

ISBN: 

978-84-8043-189-7 // ISSN: 1133-6455

Pàgines: 

184

Format: 

28 x 22 cm.

Enquadernació: 

Rústica

Publicacions

NONELL. Visions des dels marges

Antoni Campañà. La guerra infinita. Tensions d’una mirada (1906-1989)

Revista “Creixem amb l'art!” núm. 6

SON. Empremtes i figuracions a les Valls d'Àneu