I. The Rise of the Modern Artist

I. The Rise of the Modern Artist

Print

Antoni Caba, Estudi de figura de Zèfir per a El triomf del Dia sobre la Nit, cap a 1882

Anònim, Nus de dona i nenes, cap a 1880

Francesc Gimeno, Nu masculí, cap a 1900

Antoni Fabrés, Nu masculí, cap a 1902-1906

 

Isidre Nonell, Nu femení, cap a 1909