I. The Rise of the Modern Artist

I. The Rise of the Modern Artist

Print

Antoni Fabrés, Repòs del guerrer, 1878

Claudi Carbonell, Moro de la guitarra, sense data

Pere Casas Abarca, Fátima, cap a 1900

Marià Fortuny, L'odalisca, 1861

Josep Tapiró, El santó darcawi de M