Currency in the Civil War

La moneda a la Guerra Civil