La moneda en la Guerra Civil

La moneda a la Guerra Civil