II. Modernism(s)

II. Modernism(s)

Print

Julio Romero de Torres, El retaule de l'amor, 1910

Adrià Gual, La rosada, 1897

Josep Masana, Maja fumant, sense data