ev-88.jpg

Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2005, vol. 8. Barcelona, 1993