ev-50.jpg

Ariel: revista de les arts. 1946, [núm.] 1. Barcelona, 1946-1951