ev-42.jpg

Museu d'Art de Catalunya. Frontals romànics catalans del Museu d'Art de Catalunya. Barcelona: Junta de Museus, 1934