ev-41.jpg

J.F. RÀFOLS, Pere Blay i l'arquitectura del renaixement a Catalunya, cedulari manuscrit