ev-37.jpg

Butlletí dels museus d'art de Barcelona: publicació de la Junta de Museus de Barcelona. 1932, vol. 2. Barcelona, 1931-1937