ev-33.jpg

Josep GUDIOL i CUNILL, Els Primitius: primera part: els pintors: la pintura mural. Barcelona: S. Babra, 1927