ev-18.jpg

Breu relació dels dibuixos & estudis al oli fi que alguns pintors parroquians han exposat a la sala gran dels Quatre Gats...