ev-12.jpg

La Ilustració catalana. 10 jul. 1880, any 1, núm. 1. Barcelona, 1880-1917