vol4-num41_1934-10_080501.jpg

Vol. 4, núm. 41 (octubre 1934)