308647-cjt_022699.jpg

Diverses autoritats - Tresor de Sant Pere de Rodes - Primer quart del segle XVI [1]