Tècnica d'execució, El Violinista

Tècnica d'execució, El Violinista