016-017.jpg

Restauració i Conservació - Majestat Batlló