252568-000_900902-r.jpg

Oriol Maspons - Sense títol (Publicitat per a Flaminaire) - Cap a 1965 [1]