252568-000_900902-a.jpg

Oriol Maspons - Sense títol (Publicitat per a Flaminaire) - Cap a 1965