251562-000_087925p.jpg

Pedro Romana - Saint Thomas the Apostle - Between 1510-1520