202903-000.JPG

Joan Busquets - Llibreria, vista frontal i de perfil, per al senyor Roig i Bergada - 1901