202280-000_091053.jpg

Otho Lloyd - Retrat de Francesc Costa - Cap a 1944