202279-000_091052.jpg

Otho Lloyd - Retrat de Francesc Costa - Cap a 1944