201645-000_057021.jpg

Joaquim Renart - El violinista Francesc Costa - 8 de març de 1926