131666-CJT.JPG

Frederic Vidal - Finestra vidriera de dos batents - Cap a 1900