122680-000.JPG

Frederic Vidal - Caixa de rellotge - Cap a 1900