114818-d_.jpg

Francesc Pausas - Retrat d'Eugènia Ordeig - 1934