109113-N.JPG

Kese - Unitat de Kese - Finals del segle II aC - inicis del segle I aC