105443-D0R.JPG

Marià Fortuny - Marroquins (anvers) / Caps de marroquins i potes de cavall (revers) - Cap a 1860-1862 [1]