105229-D0A.JPG

Marià Fortuny - Població marroquina (anvers) / Cap i braços masculins i croquis de figura (revers) - Cap a 1860-1862