105225-D0R.JPG

Marià Fortuny - Façana d'església en dia de pluja (anvers) / Entrada amb figura (revers) - Cap a 1868 [1]