105001-cjt_058005ret.jpg

República romana - Tresor de la cisterna 6 al sud de la neàpolis d'Emporion -  206-54 aC