069040-000.JPG

Isidre Nonell - Assumpció - Barcelona, 1910