065467-000.jpg

Mestre de Pedret - Apòstols d'Àger: Tadeu i Jaume - Finals del segle XI – inicis del segle XII