027605-D.JPG

Ramon Casas - Retrato de Miquel dels Sants Oliver - 1909