024648-000.JPG

Arcadi Mas i Fondevila - Rest - 1891