024284-000_18442.JPG

Annibale Carracci - Apòstols al voltant del Sepulcre buit - Finals de 1604 – inicis de 1605 [3]