021690-n_051016.jpg

República romana - Denari de la República romana - 46 aC