015973-000_18439.JPG

Mestre de Pedret - Absis sud de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII [6]