015874-000_18479.jpg

Mestre de Pedret - Absis de Santa Maria d'Àneu - Finals del segle XI – inicis del segle XII [1]