015720-N.JPG

Renat I d'Anjou - Quarterola de pacífic - 1466-1472