005676-000.JPG

Annibale Carracci - Assumpció de la Mare de Déu - Finals de 1604 – inicis de 1605