Half

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Ebusus
Social tags: 
Description:
Numismatics

Últim quart del segle II aC – primer quart del I aC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Inventory number: 

020392-N

5,04 g
21 mm
12 h
Bronze
Century:
Anepígrafa
Bes amb una maça i una serp; a l'esquerra, lletres púniques aleph i zayin.
'YBSHM / )HH = marca de valor 50
La inscripció.