Denarius

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Barskunes
Social tags: 
Description:
Numismatics

Segona meitat del segle II aC – inicis del segle I aC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Inventory number: 

021239-N

18 mm
1 h
4,38 g
Cap masculí, a la dreta; al darrere, la llegenda.
BENKOTA
Genet amb espasa, a la dreta. A sota, sobre l'exerg, la llegenda.
baskunes
Plata
Century: